สถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา อีสาน

สถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาอีสาน เป็นหนึ่งในเครือข่ายการศึกษาบนฐานชุมชน สถาบันฯ แห่งนี้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กเยาวชนกลุ่มต่างๆ และสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ตามประเด็นและบริบทที่เด็กอาศัยอยู่

 

เช่น กลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาหนองบัวฮี  กลุ่มเยาวชนลำน้ำโดม (บ้านไร่ใต้) กลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาผับแล้งนาเจริญ กลุ่มเยาวชนบ้านฮ่องอ้อ เป็นต้น

 

ปัจจุบันสถาบันฯ มีหลักสูตรจากการปฏิบัติการจริงหลากหลาย เช่น หลักสูตรโทรป่วน ลดการใช้โทรศัพท์มือถือ หลักสูตรห้องเรียนชาวนา เป็นต้น

 


 


กิจกรรม/ หลักสูตร/ กระบวนการจัดการเรียนรู้ :

สถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาอีสาน เป็นหนึ่งในเครือข่ายการศึกษาบนฐานชุมชน หรือมักจะเรียกสั้นๆ ว่าเครือข่ายสืบสาน ทำหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กกลุ่มต่างๆ และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ตามประเด็นและบริบทที่เด็กได้อาศัยอยู่ จากการทำงาน เกิดบทเรียน และหลักสูตรจากการปฏิบัติการจริง ได้แก่ หลักสูตรโทรป่วน ลดการใช้โทรศัพท์มือถือ หลักสูตรห้องเรียนชาวนา และส่งเสริมกิจกรรมและการตั้งกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาหนองบัวฮี กลุ่มเยาวชนลำน้ำโดม (บ้านไร่ใต้) กลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาผับแล้งนาเจริญ กลุ่มเยาวชนบ้านฮ่องอ้อ สถาบันฯ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กในชุมชน และในโรงเรียน

 


 

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล : คิด แก้วคำชาติ สถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาอีสาน 5 หมู่ 11 ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี โทร 089 7218465


สื่อเผยแพร่ : https://www.facebook.com/pages/สถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา-บ้านสืบสาน, https://www.youtube.com/watch?v=KSE_ydhyOL4


ประเด็นการเรียนรู้ : เกษตรกรรม, วัฒนธรรม ภูมิปัญญา, ทรัพยากรธรรมชาติ

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.