โรงเรียนหนองถ่มวิทยา

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ  จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  มีหลักสูตรเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น

จัดให้มีฐานการเรียนรู้ 14 ฐาน ปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ปุ๋ยชีวภาพ ข้าวไรซ์เบอรี่ ยางนา สหกรณ์ ธนาคารขยะ เพาะเห็ด มะนาว ผัก บายศรี ทำของที่ระลึก

นอกจากนี้ โรงเรียนยังจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา เรียนควบคู่กับวิทยาลัยอาชีวะเพื่อให้เด็กๆที่จบไปได้ทั้งความรู้วิชาชีพเพื่อนำไปต่อยอดอนาคตและความรู้ทักษะในการใช้ชีวิตทั่วไปอีกด้วย


ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล : ตำบล ดู่ อำเภอ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 โทร 0864681303

สื่อเผยแพร่ : face book โรงเรียนหนองถ่มวิทยา

ประเด็นการเรียนรู้ : ทักษะอาชีพ, การศึกษา

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.