กลุ่มรักษ์เขาใหญ่

กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนท้องถิ่นที่อยู่รอบๆ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ปราจีนบุรี สระบุรี  ที่มีเป้าหมาย “เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดจิตสำนึก” และมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้จัดทำโครงการเดินป่าเข้าหาธรรมชาติ จัดทำโครงการค่ายหมอยาน้อยซึ่งเป็นค่ายเยาวชนที่เน้นให้ความรู้และถ่ายทอดเรื่องราวของเขาใหญ่ ในฐานะ “แหล่งรวมสมุนไพรที่หลากหลาย” รวมทั้งการให้ความรู้ชนิดของสมุนไพรผ่านการเรียนรู้ในสถานที่จริง การได้เห็นสมุนไพรที่เป็นของจริง เพื่อนำมาศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล : 32/7 หมู่ 12 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
สื่อเผยแพร่ : facebook รักษ์เขาใหญ่ ,http://www.rakkhaoyai.com/
ประเด็นการเรียนรู้ : วัฒนธรรม ภูมิปัญญา, ทรัพยากรธรรมชาติ, สมุนไพร

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.