กลุ่มไม้ขีดไฟ อ.ปากช่อง

กลุ่มไม้ขีดไฟคือ กลุ่มคนเล็กๆ ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเชื่อว่า เด็กและเยาวชนคือพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

แนวทางการทำงานของกลุ่มไม้ขีดไฟ คือ ความเข้าใจต่อเด็กซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจอาจจะเริ่มง่ายๆ คือการถามว่าตอนเราเป็นเด็กเราชอบอะไรไม่ชอบอะไร สิ่งสำคัญลำดับถัดมาคือ แล้วเราจะทำอะไร หรือใช้กระบวนการอะไรกับเด็ก หรือจะจัดกิจกรรมอะไร  ด้วยการตั้งวงคุยกับเด็กว่าเขาสนใจอยากเรียนรู้อะไร แล้วค่อยนำมาประมวลผล ออกแบบกิจกรรมให้น่าสนใจ โดยไม่ลืมสิ่งที่เด็กบอกว่าชอบหรือไม่ชอบในตอนต้น

ผลลัพธ์ที่ได้คือเด็กๆได้รู้ถึงความต้องการของตนเองและได้เรียนรู้สิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้จริงๆเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล : สวน ไฟ ฝัน เลข ที่ 4 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 30130
โทร 081 732 1412
สื่อเผยแพร่ : http://www.fai-dee.com/, facebook กลุ่มไม้ขีดไฟ
ประเด็นการเรียนรู้ : วัฒนธรรม ภูมิปัญญา, ทรัพยากรธรรมชาติ, ดนตรี, ละคร

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.