โรงเรียนบ้านเพียมาต อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านเพียมาต ใช้พื้นที่เกษตรเป็นสื่อในการเรียนรู้ของเด็กๆ ทั้งปลูกพืช เลี้ยงหมู ไก่ วัว โดยให้นักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยม 3 เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนใช้พื้นที่เกษตรเป็นสื่อในการเรียนรู้ของเด็กๆ ทั้งปลูกพืช เลี้ยงหมู ไก่ วัว ผลผลิตที่ได้จะเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน สร้างอาหารปลอดภัยให้กับนักเรียนและเป็นตัวอย่างของชุมชน

ที่สำคัญคือเชื่อมโยงหลักสูตรสวดสรภัญญะในโรงเรียน ให้ผู้เฒ่าผู้แก่มาสอนที่โรงเรียน สร้างความภูมิใจและให้ผู้เฒ่าผู้แก่เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น

นอกจากพื้นที่เกษตรแล้วยังใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะพื้นบ้าน เข้ามาเป็นสื่อที่ดีให้นักเรียนได้เรียนรู้ ชวนผู้เฒ่าผู้แก่เข้ามาสอน ทั้งพิณ แคน สะไน และหนังตะลุงให้แก่เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ในส่วนของวัฒนธรรมพื้นเมืองเก่าแก่เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อไป

https://www.facebook.com/piamatschool/

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.