ป่าสนวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

“ป่าสนวัดจันทร์” เป็นชื่อเรียกติดปากของคนส่วนใหญ่ที่รู้จักพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นป่าสนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ด้วยวิถีปกาเกอะญอจึงเป็นเหตุให้พื้นที่แห่งนี้อุดมสมบูรณ์เนื่องจากวิถีปกาเกอะญอเน้นการพึ่งพาอาศัยกับธรรมชาติเป็นหลัก

การได้ลงพื้นที่จริงประกอบกับได้พัก Homestay ภายในพื้นที่ของพี่คลี โพซึ่งเป็นคนในพื้นที่โดยตรงและรักษาคุณค่า ความเป็นปกาเกอะญอแบบดั้งเดิมไว้ 

ตลอดเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ เราจึงได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นปกาเกอะญอว่า 

 • คนปกาเกอะญอมีความเข้าใจและมีวินัยในการใช้สอยทรัพยากรรอบๆตัวเอง (ป่า สัตว์ ท้องฟ้าฯ)
 • คนปกาเกอะญอไม่ยอมให้ใครเข้ามาทำลายหรือหาผลประโยชน์จากทรัพยากรที่พวกเขาใช้สอยและดูแล
 • คนปกาเกอะญอจะให้แขกผู้มาเยือนกินข้าวก่อนตนเอง เพราะแขกต้องเดินทางต่อ
 • คำว่า “ปกาเกอะญอ” แปลว่า “มนุษย์” คนปกาเกอะญออาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพกันบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีชนชั้น ยศถาบรรดาศักดิ์ ไม่มีใครตํ่าสูงกว่าใคร

เราจึงได้ตกตะกอนว่า 

การที่เราจะเคารพตนเองได้ (self-respect) คงต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจธรรมชาติ ความรู้สึก ความต้องการพื้นฐานในความเป็นมนุษย์ของตนเอง เมื่อเราเข้าใจตนเองดีแล้ว เราจะใช้ชีวิต ตัดสินใจเลือกทางเดินอย่างเคารพความรู้สึก ความต้องการของตัวเองและผู้อื่นนำไปสู่สังคมที่รับฟังกันมากขึ้น

Link : 

 1. https://web.facebook.com/baan.thepoe/?__tn__=K-R&eid=ARDQSQqiiyWpQTD5KY8jhIzkYr_N1pU2DCa-JYSPIt9z6pDcOSTDPQIZ7g_5co7RCZH303rg2nBEEPzR&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAZFRkyrp6lfqcUcPjcw8uZMFMIY5gGgtZIHYMXz3-Z0fR5QGTEpOpFw_cvAXhzMmPmV-7rNrGItqzfunnofSGXgjDN-InInSTX-dSawrNLVqdajML_ZRDABqeed35FUTwbpDXWr1dPhWypKgKjtFIA-fyoWrVgxs7T8ESKRmYXSYT_s67EUmzEbwpYwctaDpbrQK3qaVNL0hQ (The poe Homestay)

Link ประสบการณ์ในการเดินทาง : 

 1. https://m.facebook.com/?_rdr#!/photo.php?fbid=160123418452609&id=100033648563867&set=a.120844062380545&notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1565138899831520&ref=m_noti (Ep.1)

 2. https://m.facebook.com/home.php#!/photo.php?fbid=160680008396950&id=100033648563867&set=a.120844062380545&notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1564655717448406&ref=m_noti (Ep.2)

 3. https://www.facebook.com/100033648563867/posts/161371028327848?s=100033648563867&sfns=m (Ep.3)

 4. https://mobile.facebook.com/100033648563867/posts/161725278292423?s=100033648563867&sfns=mo&_rdc=1&_rdr#_= (Ep.4)

 5. https://www.facebook.com/100033648563867/posts/162195368245414?s=100033648563867&sfns=m (Ep.5)

 6. https://www.facebook.com/100033648563867/posts/162451634886454?s=100033648563867&sfns=m (Ep.6)

 7. https://web.facebook.com/100033648563867/posts/162926784838939?s=100033648563867&sfns=m&_rdc=1&_rdr (Ep.7)

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.