กิจกรรมสร้างสรรค์

เครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้ม

กลุ่มกิ่งก้านใบ ได้สร้างเวทีให้เด็กที่ใช้ความรุนแรงและกลุ่มเด็กหลังห้อง ได้แสดงออกและเห็นคุณค่าของตนเองผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.