ดนตรีพื้นบ้าน

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

วัฒนธรรมอันดีงามในสมัยก่อนเลือนหายไปตามกาลเวลาและยุคสมัย โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จึงได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่นำวัฒนธรรมไปสืบทอด เผยแพร่และใช้ในชีวิตประจำวัน

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.