ประวัติศาสตร์ชุมชน

ผับแล้งนาเจริญ ต.สำโรง

เด็กเยาวชนได้รวมกลุ่มกันศึกษาประวัติศาสตร์หมู่บ้าน รื้อฟื้นความเชื่อประเพณี ฮีต 12 รวมทั้งภูมิปัญญาที่กำลังจะหายไป

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.