ศิลปะ

กลุ่มใบไม้ เขาใหญ่

“กลุ่มใบไม้” เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักและหวงแหนธรรมชาติ ถึงแม้จะดูเป็นเพียงใบไม้ใบเล็กๆ แต่เชื่อว่าเมื่อใบไม้หลายใบมารวมกัน ก็อาจรวมพลังเพื่อปกป้องต้นไม้ให้เติบใหญ่ในอนาคตได้  กลุ่มใบไม้จัดค่ายเรียนรู้ที่เชื่อมประเด็นสิ่งแวดล้อมเข้ากับปัญหาสังคม เรียนรู้เรื่องสิทธิชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม นอกจากการพาคนเรียนรู้ธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในรูปแบบค่ายหรือกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติแล้ว การเชื่อมร้อยให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรกับชีวิตประจำวันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่จะลดระยะห่างระหว่างคนกับธรรมชาติได้ และพวกเราเชื่อว่านั่นจะทำให้เราเห็นคุณค่าของธรรมชาติและลุกขึ้นมาปกป้องดูแลต้นไม้และผืนป่า กิจกรรมเรียนรู้การพึ่งพาธรรมชาติในชีวิตประจำวันโดยการใช้สีจากธรรมชาติมาผลิตเป็นชิ้นงานต่างๆ เช่น การทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้และนำมาต่อยอดเป็นสมุดทำมือและกระเป๋าผ้า โดยการสร้างเครือข่ายเยาวชน + พัฒนาแหล่งเรียนรู้ + ต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์จากชุมชน คือ โมเดลการพัฒนาของกลุ่ม ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข็มแข็งของเด็กและเยาวชน และนำไปสู่การลุกขึ้นมาลงมือช่วยกันทำงานเพื่อสังคมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆสืบต่อไป ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล : 50/1 ม.8 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 , Tel : 089-2340947 Email : info@baimai.org สื่อเผยแพร่ : http://baimai.org/, https://www.facebook.com/baimaigroup https://www.posttoday.com/social/general/395737 ประเด็นการเรียนรู้ : ทรัพยากรธรรมชาติ, ศิลปะ

เครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้ม

กลุ่มกิ่งก้านใบ ได้สร้างเวทีให้เด็กที่ใช้ความรุนแรงและกลุ่มเด็กหลังห้อง ได้แสดงออกและเห็นคุณค่าของตนเองผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.