เกษตรกรรม

กลุ่มพัทลุงยิ้ม (ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง)

บ้านป้าป้อมคือพื้นที่สีขาว พื้นที่ทางเลือกและปลอดภัยให้แก่เด็กๆ พวกเขาได้อ่านหนังสือที่อยากอ่านเอง ไม่ถูกบังคับให้อ่าน

ห้องเรียนชาวนา ต.หนองบัวฮี

ค้นหาปราชญ์ชาวนา เก็บข้อมูลและปฏิบัติการการทำนา

เด็กนักเรียนล้วนมาจากครอบครัวชาวนา แต่ทำไมเด็กถึงไม่ภูมิใจและไม่มีความรู้การทำนา หลายคนทำนาได้ แต่น้อยคนที่จะทำนาเป็นไม่มีการพัฒนาเทคนิคหรือกระบวนการทำนาแบบใหม่ที่เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม

กลุ่มรักษ์เขาชะเมา

การเรียนรู้ธรรมชาติผ่านกิจกรรม นักสืบสายน้ำ นักสืบสายลม การจัดงานค่ายวัฒนธรรมที่เด็กและคนในชุมชนต่างรอคอย เพราะไม่ใช่ค่ายของกลุ่มรักษ์เขาชะเมา แต่กลายเป็นค่ายวัฒนธรรมของคนในชุมชน เรื่องราว ประวัติศาสตร์

โรงเรียนบ้านยางอ้อย ต.เวียงตาล

รงเรียนบ้านยางอ้อยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์สังคม เด็กลดจำนวนลงมาก การนำภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการเข้ากับหลักสูตรกลาง เป็นทางหนึ่งที่จะพัฒนาเด็กตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของเด็ก

โรงเรียนบ้านสบป้าก ต.แม่แกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่

ให้ลูกหลานได้เรียนโรงเรียนใกล้บ้าน และใช้ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชนในการดำรงชีวิตต่อในชุมชน กำหนดหน่วยการเรียนรู้

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.