เชียงใหม่

ป่าสนวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

“ป่าสนวัดจันทร์” เป็นชื่อเรียกติดปากของคนส่วนใหญ่ที่รู้จักพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นป่าสนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพื้นนี้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยชาติพันธุ์ปกาเกอะญอที่มีวิถีชีวิตผูกติดกับธรรมชาติ

กลุ่มสกอร์คลี บ้านห้วยอีค่าง

ทำกิจกรรมในชุมชน ด้วยการชวนพ่อแม่มาคุยกันในวันพระและตุ๊เจ้า (พระ) คุยในวัด ทำอย่างไรให้เด็กได้รู้ รักวัฒนธรรม รักบ้านตัวเอง ได้เรียนรู้ภูมิปัญญา ให้เด็กได้ทอผ้าใส่เอง

กลุ่มเยาวชนบ้านแม่ขะปู (กลุ่มเกอญอโพ)

เก่อญอโพ มีความหมายว่า ลูกหลานของปกาเกอะญอ หรือเมล็ดพันธุ์ปกาเกอะญอ ที่จะเติบโตขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ความเป็นปกาเกอะญอ

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.